Vyberte stranu

Výskumní pracovníci, lekári a ľudia s cukrovkou sa zhodnú na tom, že injekčne podávaný inzulín pomáha dobre zvládať príznaky choroby. Myšlienka inhalovania inzulínu tu bola celé desaťročia, no až v roku 1990 to výskumníci reálne umožnili.

Inhalačný inzulín

Vedci vymysleli inhalátor, ktorý je veľmi podobný inhalátoru určenému pre ľudí s astmou. Pomocou inhalátora sa do pľúc vdýchne jemný prášok. Z pľúc sa pomocou malých ciev prášok dostane do krvného obehu a pomáha sa glukóze vstrebať do buniek v celom tele.

V júni 2014 bol oficiálne schválený inhalátor, ktorý sa používal pred jedlom. Časté vedľajšie účinky inhalačného inzulínu sú nízka hladina glukózy v krvi, kašeľ, poškriabané hrdlo a bolesť v krku.

Kontrola hladiny glukózy v krvi

V prípade, že trpíte diabetom 1. typu je potrebné, aby ste kontrolovali hladinu glukózy v krvi aj pomocou dlhodobo pôsobiaceho inzulínu. Ak fajčíte, alebo máte pľúcne ochorenia, ako je astma, nemali by ste používať inhalačný inzulín.

Existujú rôzne typy inzulínu v závislosti od toho, ako rýchlo a ako dlho pôsobia v tele. Inzulín je hormón, ktorý pomáhajú vytvárať beta bunky v pankrease. Po každom jedle beta bunky uvoľňujú inzulín, aby sa glukóza z krvi dostala do buniek v tele.

Inzulín v tele

Pankreas je orgán, ktorý sa nachádza za žalúdkom a napomáha telu pri trávení potravy. Pomoc pri trávení zabezpečuje hormón inzulín. Inzulín pomáha krvnej glukóze zabezpečiť dostatočný prísun energie všetkým bunkám vášho tela. Niekedy sa môže stať, že vaše telo nevyprodukuje dostatočné množstvo inzulínu. Glukóza ostane v krvi a nedostane sa priamo k bunkám v tele. Vtedy je hladina glukózy v krvi vysoká a môže spôsobiť inzulínovú rezistenciu a neskôr aj cukrovku.

Diabetes 1. typu

Diabetes typu 1 je autoimunitné ochorenia, pri ktorom imunitný systém ničí bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Lekári nevedia, čo spôsobuje túto imunitnú reakciu. Ľudia, ktorí trpia diabetom 1. typu sú obvykle závislí na inzulíne celý život.

Diabetes 2. typu

Diabetes typu 2 je ochorenie, pri ktorom sa telo stáva imúnne voči bežným účinkom inzulínu. Telo stráca schopnosť produkovať dostatočné množstvo inzulínu potrebné pre správnu funkciu tela. Pri tomto ochorení telo nedokáže spracovať inzulín tak, aby sa glukóza z krvi presunula do buniek v tele. Ľudia, ktorí trpia diabetom 2. typu síce majú v tele dostatočné množstvo inzulínu, ale ich telo ho nevie efektívne spracovať. Pri tomto type diabetu je potrebné, aby pacient užíval tablety, alebo inzulínové injekcie.

Inzulín musí byť podávaný do tuku pod kožu, aby sa s určitosťou dostal do krvi. V žiadnom prípade sa inzulín nemôže podávať v podobe tabletiek. Tabletky by sa v tele v priebehu trávenia rozložili, rovnako ako bielkoviny z potravín. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť v mieste vpichu k alergickej reakcii. Ak sa u vás prejavila táto alergická reakcia, konzultujte to so svojim ošetrujúcim lekárom, alebo odborníkom na diabetes.

Druhy inzulínu

Krátkodobo pôsobiaci inzulín

Krátkodobo pôsobiaci inzulín začne v tele pôsobiť asi 15 minút po vpichnutí injekcie. Jeho účinok nastupuje prakticky okamžite, aplikuje sa bezprostredne pred jedlom, alebo počas jedla. Následne stúpa ďalšiu hodinu po vpichu a pôsobí v tele 2 až 4 hodiny.

Krátkodobo pôsobiaci inzulín sa využíva na ovplyvnenie glykémie po jedle. Medzi krátkodobo pôsobiaci inzulín sa zaraďuje inzulín glulizín, inzulín lispro a inzulín aspart.

Pravidelný inzulín

Pravidelný inzulín sa zvyčajne dostane do krvného obehu v priebehu 30 minút po podaní injekcie, vrcholí 2 až 3 hodiny po podaní injekcie. V tele pôsobí nasledujúce 3 až 6 hodín. Medzi pravidelný inzulín sa zaraďuje napríklad humulin.

Stredne dlho pôsobiaci inzulín

Stredne dlho pôsobiaci inzulín sa dostáva do krvného obehu 2 až 4 hodiny po podaní injekcie, vrchol pôsobenia inzulínu v tele sa zaznamenáva 4 až 12 hodín po vpichu. Tento druh inzulínu je účinný po dobu 12 až 18 hodín. Stredne dlho pôsobiaci inzulín ovplyvňuje predovšetkým inzulín podávaný večer pred spaním. Ďalej sa používa na zmiernenie príznakov diabetu medzi jedlami v priebehu dňa. Medzi strednodobo pôsobiaci inzulín patrí NPH.

Dlhodobo pôsobiaci inzulín

Dlhodobo pôsobiaci inzulín sa dostane do krvného obehu niekoľko hodín po podaní injekcie a má tendenciu znižovať hladinu glukózy v krvi rovnomerne, v priebehu 24 hodín. Dlhodobo pôsobiaci inzulín sa používa k substitúcií bazálnej hladiny inzulínu. Používa sa najmä na ovplyvnenie glukózy v krvi počas spánku. Medzi dlhodobo pôsobiaci inzulín patrí inzulín detemir a inzulín glargín.

Inzulínové prípravky na trhu sú určené na liečbu pacientov, ktorí trpia diabetom. Sú to vysoko čistené vodné roztoky inzulínu obsahujúce konzervačné a stabilizujúce prísady. Humánne druhy inzulínu sa vyrábajú pomocou biotechnologických metód.

Liečba

Pri liečbe diabetu je vhodné využívať kombináciu rôznych inzulínových prípravkov. Nastavenie režimu na podávanie inzulínu sa odvíja najmä od hladiny glukózy v krvi u konkrétneho pacienta. Aby sme dokázali správne korigovať hladinu glukózy v krvi, je nevyhnutné poznať ako a kedy inzulín ovplyvní glukózu v krvi. Je dôležité poznať aj to, akým spôsobom pracujú rôzne druhy inzulínu

Afrezza

Afrezza sa radí medzi rýchlo pôsobiaci inhalačný inzulín, ktorý je podávaný na začiatku každého jedla a môžu ho používať dospelé osoby, ktoré trpia diabetom 1. alebo 2. typu. Inhalačný inzulín nie je náhradou za dlhodobo pôsobiaci inzulín.

Inhalačný inzulín sa musí podávať v kombinácií s injekčným dlhodobo pôsobiacim inzulínom. Používa sa pri liečbe diabetu 1. typu, diabetu 2. typu. Často ho využívajú aj pacienti, ktorí užívajú dlhodobo pôsobiaci inzulín. Inhalačný inzulín začne účinkovať 12 až 15 minút od podania a vrcholí po 30 minútach.

Charakteristika inzulínu

Inzulín má 3 základné charakteristiky:

  • dĺžka času, kým sa inzulín dostane do krvi a začne znižovať hladinu glukózy v krvi
  • doba, počas ktorej je inzulín vo svojom vrchole
  • doba trvania, kým sa začne znižovať hladina inzulínu v krvi